Verzorging en Verpleging wat houdt dat in?

Heeft u een verpleegkundige nodig door een ziekte of aandoening? Neem dan contact op met Gelder Thuiszorg. Wij bieden de zorg die u nodig heeft bij u aan huis. Zo kunt u langer thuis blijven wonen.

Wij bieden u verzorging, verpleging en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het douchen of in bad gaan, hulp bij het aantrekken van steunkousen, het aanleggen van een katheter, wond- en longzorg.

U krijgt zorg van een professioneel opgeleid team van verzorgenden en verpleegkundigen. U kunt zorg aan huis van Gelder Thuiszorg aanvragen als u hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging of als u een ziekte, wond of een aandoening heeft.  Wij komen dan bij u thuis om zorg u te verzorgen. Met hulp aan huis kunt u langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Vergoeding van uw zorg

Als u nog geen zorg ontvangt, kunt u een gesprek aanvragen met de wijkverpleegkundige. Zij stelt u tijdens het gesprek vragen waaruit blijkt of en welke zorg u nodig heeft. Als blijkt dat u zorg nodig heeft, vragen wij de indicatie aan op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierbij worden alle kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet gebruikt. 

Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt thuiszorg ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de thuiszorg worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl.

Aanvraag thuiszorg stap voor stap 

1. Thuiszorg aanvragen
2. Afspraak met de wijkverpleegkundige
3. Zorgplan 
4. Start zorg 

In uw wijk werkt een vast thuiszorgteam (team wijkverpleging) van Gelder Thuiszorg. Zo ziet u bij u thuis telkens dezelfde vertrouwde gezichten. 

Hoe werkt het?

Als u zorg nodig heeft, dan komt de wijkverpleegkundige bij u langs om samen met u te kijken welke zorg u nodig heeft en wanneer het thuiszorgteam bij u langs zal komen. De wijkverpleegkundige kijkt altijd eerst of uw directe omgeving of mantelzorger hierin een rol kan spelen, eventueel met extra uitleg of begeleiding door een zorgprofessional.

Gelder Thuiszorg vormt hierop graag een aanvulling. U krijgt een persoonlijke contactpersoon: het persoonlijke aanspreekpunt kan u met diverse zaken behulpzaam zijn. Daarnaast kunt u een zorgprofessional bereiken via ons centrale bereikbaarheidsnummer van het team. De wijkverpleegkundige houdt het overzicht over het zorgproces en schakelt zo nodig andere professionals.  

Werken bij