Kernwaarden


De missie en strategie van Gelder Thuiszorg vertaalt zich naar de praktijk in de volgende kernwaarden.
- Verbinding: wij willen verbonden zijn met onze omgeving; aandacht, betrokkenheid, gelijkwaardigheid, persoonlijk.
- Uniek: ieder individu is uniek. Wij werken ontwikkelingsgericht en creëren ruimte.
- Vindingrijk: door en open blik en het zien en benutten van kansen ontstaan de mooiste dingen.
Dit kan middels gebaande paden, maar hoeft niet.