Over onsDoor anders te zijn, wil Gelder Thuiszorg een frisse wind laten waaien binnen het huidige zorg- en welzijnssysteem. Het kan anders en het mag anders. Kostenbesparend in de zorg en effectievere en efficiëntere zorg en welzijn voor de cliënt.

Gelder Thuiszorg onderscheidt zich van andere zorginstellingen door voor onze medewerkers én cliënten wel die extra stap te zetten. We hebben de tijd daarvoor en we geven de aandacht die nodig is. We indiceren door te kijken naar datgene wat nodig is voor de persoon. Daarbij kijken we in ons werk naar het totaal, dus ook naar hoe iemand zich voelt (mentaal en sociaal welzijn). Eigen regie van de cliënt, maar ook van de medewerker, staat in ons werken centraal.

We zijn geen hiërarchische organisatie die stuurt op beheersbaarheid, maar een platte organisatie met sturing op eigen inbreng, professionaliteit, vertrouwen en initiatief. We zetten onze medewerkers centraal en investeren in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Taken worden uitgevoerd op een manier zoals de cliënt dat wil. Zo zijn de zorgprofessionals van Gelder Thuiszorg bereid een stapje extra te zetten, bijvoorbeeld om ergens een frietje te halen of op een terras koffie te drinken.

Gelder Thuiszorg: Hét gezicht in de thuiszorg
Gelder Thuiszorg staat voor de verbetering van de kwaliteit van het leven, door afgestemde zorg te verlenen voor de mens. Elk mens heeft een eigen gezicht met de daarbij horende eigen wensen.

Wie zijn wij

Corien Berger

Vestigingscoördinator Huishoudelijke Hulp Gelder Thuiszorg Voorst

0571-726991


Fiona Zwiers

Vestigingscoördinator Huishoudelijke Hulp Gelder Thuiszorg Voorst

0571-726991


Germa Fredriks

Vestigingscoördinator Huishoudelijke Hulp Gelder Thuiszorg Epe

0578-215002


Suzanne Albers

Vestigingscoördinator Huishoudelijke Hulp Gelder Thuiszorg Apeldoorn

055- 8449464


Carmen Hof - van Es

Vestigingscoördinator Huishoudelijke Hulp Gelder Thuiszorg Ede

0318-745018


Anne-Marie Neuteboom Spijker - Hendriksen

Vestigingscoördinator Verpleging en Verzorging Verpleegkundige Gelder Thuiszorg V&V BV

055-2002470


Dagelijks sta ik liefdevol klaar voor klanten en medewerkers.
BIG nummer:399 11 522 330
Werken bij