Over onsDoor anders te zijn, wil Gelder Thuiszorg een frisse wind laten waaien binnen het huidige zorg- en welzijnssysteem. Het kan anders en het mag anders. Kostenbesparend in de zorg en effectievere en efficiëntere zorg en welzijn voor de cliënt.

Gelder Thuiszorg onderscheidt zich van andere zorginstellingen door voor onze medewerkers én cliënten wel die extra stap te zetten. We hebben de tijd daarvoor en we geven de aandacht die nodig is. We indiceren door te kijken naar datgene wat nodig is voor de persoon. Daarbij kijken we in ons werk naar het totaal, dus ook naar hoe iemand zich voelt (mentaal en sociaal welzijn). Eigen regie van de cliënt, maar ook van de medewerker, staat in ons werken centraal.

We zijn geen hiërarchische organisatie die stuurt op beheersbaarheid, maar een platte organisatie met sturing op eigen inbreng, professionaliteit, vertrouwen en initiatief. We zetten onze medewerkers centraal en investeren in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Taken worden uitgevoerd op een manier zoals de cliënt dat wil. Zo zijn de zorgprofessionals van Gelder Thuiszorg bereid een stapje extra te zetten, bijvoorbeeld om ergens een frietje te halen of op een terras koffie te drinken.

Gelder Thuiszorg: Hét gezicht in de thuiszorg
Gelder Thuiszorg staat voor de verbetering van de kwaliteit van het leven, door afgestemde zorg te verlenen voor de mens. Elk mens heeft een eigen gezicht met de daarbij horende eigen wensen.

Wie zijn wij

Fiona Zwiers

Vestigingscoördinator Huishoudelijke Hulp Gelder Thuiszorg Voorst

0571-726991


Als vestigingscoördinator vind ik het belangrijk om voor zowel de cliënt als de medewerker bereikbaar te zijn en samen tot een gewenste samenwerking te komen. Dat houdt in dat ik zoveel mogelijk naar de individuele situatie kijk en de mogelijkheden die er zijn. Mijn persoonlijke motto is samen kunnen we elkaar helpen om prettig te werken en prettig te kunnen wonen.

Emily Rekers

Vestigingscoördinator Huishoudelijke Hulp Gelder Thuiszorg Voorst

0571-726991


Als vestigingscoördinator vind ik het belangrijk dat wij als organisatie de juiste hulp kunnen bieden. Klaarstaan voor cliënten en medewerkers staat dan ook bij mij voorop. Door laagdrempelig en makkelijk benaderbaar te zijn, waarborg ik de professionaliteit en kernwaarden van onze organisatie. Communicatie staat bij mij centraal. Door een luisterend oor te bieden, in te leven en te begrijpen wat er speelt, is mijn rol als vestigingscoördinator erg uitdagend en veelzijdig.

Victoria

Vestigingscoördinator Huishoudelijke Hulp Gelder Thuiszorg Epe

0578-215002


Als vestigingscoördinator vind ik het belangrijk om een betrouwbaar aanspreekpunt te zijn voor mijn medewerkers en cliënten.Het is een dynamische functie en ik weet nooit hoe mijn dag verloopt. Onze medewerkers zijn meer dan huishoudelijke hulpen voor de cliënten. En dat maakt het werk wat wij doen zo ontzettend waardevol en dankbaar! Door open en eerlijk te communiceren met elkaar weet je wat aan elkaar hebt. Met elkaar samen streef ik ernaar om bruggen te bouwen met als doel onze cliënten goed en fijn mogelijk te ontzien in de huishoudelijke taken.

Maaike & Nienke

Vestigingscoördinatoren Huishoudelijke Hulp Gelder Thuiszorg Apeldoorn

055-8449464


Ik sta positief en praktisch in het leven. Een luisterend oor bieden en omzien naar een ander vind ik erg belangrijk, dit neem ik mee in mijn werk als vestigingscoördinator. Iedereen is uniek en ook elke situatie is anders en dus vraagt iedere hulpvraag om een eigen aanpak. Dit maakt dat mijn werkdag nooit hetzelfde is en je soms creatief moet zijn om tot een oplossing te komen die werkt voor alle betrokken partijen.

Linda Pattipeilohy

Vestigingscoördinator Huishoudelijke Hulp Gelder Thuiszorg Ede

0318-745018


Wij leven in een tijd waarin alles “snel” gaat. Als vestigingscoördinator ontkom ik hier niet helemaal aan. De kunst is om een weg te vinden tussen de hulpvraag en het realiseren van de (huishoudelijk)zorg naar ieders tevredenheid. Het is een uitdaging om dit voor elkaar te krijgen.

Marie-Claire Wiggers

Vestigingscoördinator Huishoudelijke Hulp Gelder Thuiszorg Lochem

0573-215057


Als vestigingscoördinator vind ik het belangrijk dat wij als organisatie de juiste hulp kunnen bieden. Klaarstaan voor cliënten en medewerkers staat dan ook bij mij voorop. Door laagdrempelig en makkelijk benaderbaar te zijn, waarborg ik de professionaliteit en kernwaarden van onze organisatie. Communicatie staat bij mij centraal. Door een luisterend oor te bieden, in te leven en te begrijpen wat er speelt, is mijn rol als vestigingscoördinator erg uitdagend en veelzijdig.

Anne-Marie Neuteboom Spijker - Hendriksen

Vestigingscoördinator Verpleging en Verzorging Verpleegkundige Gelder Thuiszorg V&V BV

055-2002470


Dagelijks sta ik liefdevol klaar voor klanten en medewerkers.
BIG nummer:399 11 522 330