Verpleging en Verzorging

Als u thuis woont en hulp nodig heeft in verband met uw gezondheid, kan Gelder Thuiszorg u hiermee ondersteunen. Ons team van betrokken verzorgende en verpleegkundigen kunnen u bijvoorbeeld helpen bij: in en uit bed gaan, wassen, douchen, en aankleden, toiletgang, aanbrengen van prothesen en steunkousen en bij vele andere hulpvragen.

We helpen u graag. Wilt u weten of en hoe Gelder Thuiszorg u kan ondersteunen? Neem dan gerust contact op met onze vestigingscoördinatoren, Mady Ordelman - voor 't Hekke, Arianne van Zeist of Anne-Marie Neuteboom Spijker Hendriksen. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer: 055-2002470 of via mady@gelderthuiszorg.nl, arianne@gelderthuiszorg.nl en anne-marie@gelderthuiszorg.nl

Cliëntenraad


Sinds 2019 is Gelder Thuiszorg Verzorging en Verpleging gestart met het bieden van afgestemde zorg aan huis met professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Op dit moment hebben wij betrokken wijkteams in de gemeenten Apeldoorn en Voorst. Gelder Thuiszorg Verzorging en Verpleging heeft haar eigen visie op de organisatie van een toekomstbestendige zorgorganisatie. Gezien de groei van onze organisatie en een wettelijke verplichting, zijn wij op zoek naar leden voor onze nieuw samen te stellen cliëntenraad.


Wat doet de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad denken en praten mee over de zorgverlening van Gelder Thuiszorg Verzorging en Verpleging. Zo bespreken zij bijvoorbeeld de uitvoering van het beleid waarmee cliënten te maken krijgen en beoordelen of de belangen van cliënten voldoende aandacht krijgen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het de directie en de raad van bestuur. Zo levert de raad een bijdrage aan onze in ontwikkeling zijnde zorgorganisatie. Ook luistert de cliëntenraad goed naar wat er leeft en speelt onder cliënten zelf. Signalen, zowel positief als negatief bespreekt de raad met Gelder Thuiszorg Verzorging en Verpleging om zo samen de kwaliteit en afstemming van zorgverlening te continueren en waar mogelijk te optimaliseren. 


Vacature: Leden voor onze op te richten cliëntenraad binnen Gelder Thuiszorg Verzorging en Verpleging