Klachtenprocedure Gelder ThuiszorgMaak de klacht/verbeterpunt bespreekbaar bij betreffende medewerker en/of diens leidinggevende

U kunt uw onvrede eerst met de betreffende medewerk(st)er en/of diens leidinggevende bespreken. Er wordt dan bekeken of aan uw wensen tegemoet kan komen. Lukt het niet om uw klacht met de betreffende medewerk(st)er en/of diens leidinggevende te bespreken, of leidt dat niet tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij het klachtensecretariaat.

Klacht indienen bij het klachtensecretariaat van Gelder Thuiszorg

Het klachtensecretariaat van Gelder Thuiszorg is elders werkzaam dan in de gemeente waar de klacht is ontstaan. Zij zijn ervoor om u te helpen wanneer u een klacht heeft of ergens ontevreden over bent.

U bent niet verplicht eerst met de veroorzaker van de klacht of diens leidinggevende te hebben gesproken voordat u de klacht indient bij het klachtensecretariaat. Uw klacht kan op de volgende manieren bij het klachtensecretariaat ingediend worden:
- Per email: info@gelderthuiszorg.nl
- Per telefoon: 06 - 40126466 bereikbaar ma t/m vr van 09:00 tot 16:00 uur;
- Per post: Gelder Thuiszorg B.V., t.a.v. Klachtensecretariaat, Postbus 874, 7301 BC APELDOORN;

Voor het indienen van uw klacht kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier. Bent u in het bezit van een zorgmap, dan kunt u daar een papieren versie vinden. Deze kunt u thuis invullen en per post versturen. Of inscannen en per e-mail versturen.

Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht via het klachtensecretariaat, dan kunt u uw klacht (schriftelijk) voorleggen aan de klachtenfunctionaris. De klachtencoördinator wijst u daar ook op en kan u eventueel helpen bij het op papier zetten van uw klacht. Hoewel het raadzaam is uw klacht steeds eerst met Gelder Thuiszorg te bespreken, bent u daartoe niet verplicht. U kunt uw klacht ook direct (zonder tussenkomst van het klachtensecretariaat) bij de klachtenfunctionaris indienen. Hiervoor geldt ook dat u niet eerst met de veroorzaker van de klacht of diens leidinggevende hoeft te hebben gesproken, voordat u de klachtencommissie inschakelt. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en zal uw klacht behandelen volgens de klachtenregeling van Gelder Thuiszorg. De klachtenfunctionaris is niet in dienst van Gelder Thuiszorg. U kunt uw klacht sturen naar: Gelder Thuiszorg Klachtenfunctionaris, Postbus 874, 7301 BC Apeldoorn.

Geschillencommissie

Mocht dit alles niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie Zorginstellingen Klachten. De klachtenfunctionaris wijst u daar in haar uitspraak op en geeft aan hoe u zich tot de Geschillencommissie kunt wenden. Als u in beroep gaat bij de Geschillencommissie, zijn hier echter wel kosten voor uw rekening aan verbonden. Hoewel het raadzaam is uw klacht steeds eerst met Gelder Thuiszorg te bespreken, bent u daartoe niet verplicht. U kunt kosteloos uw klacht ook direct schriftelijk bij Gelder Thuiszorg Klachtencommissie indienen: Postbus 874, 7301 BC Apeldoorn.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Het klachtensecretariaat bevestigt (schriftelijk of per mail) binnen 2 werkdagen de ontvangst van uw klacht en vraagt de klachtencoördinator van Gelder Thuiszorg om binnen 5 werkdagen contact met u op te nemen. De klachtencoördinator is iemand die werkzaam is op het hoofdkantoor van Gelder Thuiszorg en die u kan helpen bij het oplossen van uw klacht. De klachtencoördinator ziet erop toe dat uw klacht op een onpartijdige wijze in behandeling wordt genomen. Het klachtensecretariaat streeft ernaar uw klacht uiterlijk binnen drie weken naar uw tevredenheid op te lossen. Wanneer u uw klacht rechtstreeks bij de klachtenfunctionaris indient, zal zij Gelder Thuiszorg hiervan in kennis stellen, verzoeken de klacht in behandeling te nemen en haar binnen drie weken schriftelijk te informeren over de bevindingen en eventuele getroffen maatregelen.

De kosten van een klacht indienen

Het indienen van een klacht is geheel kosteloos. Dit geldt voor zowel het klachtensecretariaat als voor de klachtenfunctionaris. Als u in beroep gaat bij de Geschillencommissie, zijn hier echter wel kosten voor uw rekening aan verbonden.

Klachten over uw eigen bijdrage

Heeft uw klacht betrekking op de vaststelling van uw inkomen en/of de inning van de Eigen Bijdrage door het CAK, dan kunt u daarvoor niet bij Gelder Thuiszorg of bij de klachtenfunctionaris van Gelder Thuiszorg terecht. In dat geval dient u zich te wenden tot het CAK. Het CAK heeft eigen brochures over het indienen van klachten of het maken van bezwaar. Deze brochures kunt u vinden op de website van het CAK onder de rubriek 'downloads'.