Geschiedenis


In 2013 is Gelder Thuiszorg opgericht. De kwaliteit van de veranderende zorg, toenemende behoefte aan zorg thuis en overheidsmaatregelen waren de aanleiding tot het ontwikkelen van nieuwe plannen voor een thuiszorgorganisatie en aandacht voor de werkelijke vraag: “Hoe organiseer je thuiszorg zodanig dat het een verlengstuk wordt van thuis?” Met deze vraag werd onze thuiszorg op een betrokken en eigen-wijze concreet gemaakt. De achterliggende gedachte dat mensen steeds langer thuis willen blijven wonen, maar vooral ook móeten, waren de drijfveer om dit plan door te zetten.

Door de toenemende vraag naar afgestemde zorgverlening en het helpen van collega organisaties is Gelder Thuiszorg inmiddels hét gezicht in de thuiszorg voor vele cliënten. Ook is Gelder Thuiszorg samenwerkingspartner van gemeenten, wijkvoorzieningen en collega organisaties.

Omdat Gelder Thuiszorg steeds meer en variërende (langdurige) zorg vragen ontvangt, is eind 2018 -naast Gelder Thuiszorg HH-, Gelder Thuiszorg Verpleging en Verzorging (V&V) opgericht om onze cliënten te kunnen (blijven) voorzien in hun zorgbehoefte