Voor Cliënten


Bij ziekte en ouderdom met goede zorg zelfstandig thuis blijven wonen? Dat kan, met verzorging en verpleging van Gelder Thuiszorg.

Ziek zijn en ouder worden gaan vaak gepaard met handicaps en beperkingen. De gewone dingen van iedere dag gaan opeens moeilijk of lukken helemaal niet meer. Gelder Thuiszorg helpt u om hiermee om te gaan en helpt u bij het zoeken naar afgestemde oplossingen.

Gelder Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie die uw omgeving en kwaliteit van leven centraal stelt. Gelder Thuiszorg heeft hoogopgeleide verpleegkundigen in dienst die samen met u en uw omgeving onderzoeken wat nu nodig is, maar ook houden ze rekening met veranderingen in de toekomst. Gelder Thuiszorg begeleidt u bij uw herstel of tijdens het ziekteproces. Wij bieden verzorging en verpleging aan huis. De zorgteams van Gelder Thuiszorg helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en medische verzorging. Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn.


Uw oplossing

Gelder Thuiszorg gaat uit van de mogelijkheden van u en de mensen in uw omgeving. Het uitgangspunt is dat er meerdere oplossingen voor problemen zijn. Het vraagt van onze medewerkers creativiteit maar vooral ook stilstaan bij de wensen en mogelijkheden van u. GelderThuiszorg richt zich niet alleen op de behoeften en wensen van vandaag, maar ook op die van de toekomst. Wij helpen u en uw naasten om u voor te bereiden op de consequenties die uw ziekte, handicap en het ouder worden in de toekomst met zich mee kan brengen. Veranderingen zijn daardoor vaak minder onverwacht.

Niet meer dan nodig

Gelder Thuiszorg gaat ervan uit dat uw behoefte aan zorg bepalend is voor de zorg die daadwerkelijk geleverd wordt. Deze behoefte stelt u in samenspraak met uw aanspreekpunt vast. Dit betekent kwaliteit met een zo laag mogelijke eigen bijdrage voor u. U krijgt de begeleiding die nodig is, niet meer, maar zeker ook niet minder. Zo combineren wij de kennis die u heeft, met de professionele kennis en toewijding van de zorgteams van Gelder Thuiszorg. Dit alles om er voor te zorgen dat u zolang mogelijk zelfstandig kunt wonen met behoud van kwaliteit van leven.

Bent u niet tevreden?

Als u ergens niet tevreden bent kunt u dit altijd bespreken met uw aanspreekpunt. Deze persoon zal in overleg met u proberen een oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is te bereiken via mail dan wel via het lokale telefoonnummer. Bekijkt u hier de klachtenregeling
Top Werken bij