Organisatie


De organisatie kenmerkt zich – net als onze dienstverlening- door korte lijnen en open communicatie. Gelder Thuiszorg kent verschillende specialistische rollen waarbij de verantwoordelijke binnen kaders bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Organogram Gelder Thuiszorg WMO
Organogram Gelder Thuiszorg V&V

Directie
De directeur van Gelder Thuiszorg WMO en Gelder Thuiszorg V&V, Josje van den Ende, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en ontwikkeling van Gelder Thuiszorg. Verantwoording legt zij af aan de oprichters van Gelder Thuiszorg en de Raad van Toezicht.

Toezicht
De Raad van Toezicht houdt volgens moderne governance principes toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de van Gelder Thuiszorg Verzorging en Verpleging.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende disciplines en leden:

• Marcel Arends, voorzitter en verantwoordelijk voor het specialisme “Organisatie en Financiën”
• Vacature, verantwoordelijk voor het specialisme “Mens en Communicatie”

Voorzitter, Marcel Arends: “Gelder Thuiszorg heeft een betrokken werkwijze voor verpleging en verzorging aan huis. In mijn rol als voorzitter van de raad van toezicht V&V draag ik bij aan betere zorg tegen lagere kosten. Een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar.”

Medezeggenschap
Ieder mens is uniek en kan op zijn of haar eigen wijze bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van Gelder Thuiszorg WMO en Gelder Thuiszorg V&V. Medezeggenschap is op de volgende wijze georganiseerd:

- Ondernemingsraad (OR)
Als vertegenwoordiging van alle medewerkers van de locatie functioneert de OR als een zelfstandig orgaan. De OR en directie voeren frequent overleg over het (personeels)beleid van de organisatie, waarin de OR inspraak heeft. Op dit moment wordt er binnen onze locatie in Voorst nog gezocht naar medewerkers die zitting willen nemen in de OR.

- Cliëntenraad WMO en Cliëntenraad
Als vertegenwoordiging van alle cliënten functioneert de cliëntenraad als een zelfstandig orgaan. De cliëntenraad voert regelmatig overleg met de directie en toezichthouders.

De samenstelling van de Cliëntenraad bestaat, bij voldoende aanmeldingen, uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Voor beide cliëntenraden zijn wij op zoek naar betrokken cliënten. Cliënten van Gelder Thuiszorg worden daarom van harte uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken.

 
Top Werken bij