Kwaliteitsbeleid


In het kader van de kwaliteitswetgeving is Gelder Thuiszorg voor het onderdeel HV ISO 9001 gecertificeerd. Daarnaast heeft Gelder Thuiszorg een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) uitgevoerd. Hierin komen uiteenlopende zaken aan bod waaronder bijvoorbeeld medicatieveiligheid, HRM beleid en Arbo-technische zaken. Aan de hand van deze kaders toetsen we de kwaliteit van zorg en zorgen we ervoor dat deze gewaarborgd is.

Gelder Thuiszorg streeft er naar haar werkzaamheden veilig, betrouwbaar, deskundig, betrokken en met een goede prijs/kwaliteitverhouding uit te voeren. Het voldoen aan de eisen van belanghebbenden, waaronder de wet- en regelgeving, is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Om dit te bereiken heeft Gelder Thuiszorg een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) opgesteld en een context analyse uitgevoerd waarin de interne en externe issues zijn bepaald en de wensen en behoeften van de belangrijkste stakeholders in beeld zijn gebracht. Hieruit zijn de belangrijkste kansen en risico’s gehaald. De kansen en risico’s worden meegenomen in het beleid en de doelstellingen. De doelstellingen zullen gedurende het jaar bewaakt worden en komen terug in de MT-vergaderingen. Jaarlijks zullen de doelstellingen en het beleid worden geëvalueerd in de directiebeoordeling en zo nodig worden bijgesteld.