Corona Virus Update V&V

Graag willen wij u informeren over hoe Gelder Thuiszorg Verzorging en Verpleging omgaat met de situatie waarin onze samenleving verkeert door COVID-19, het Corona virus.

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt welke invloed deze situatie heeft op uw vertrouwde zorgverlening.

Voorzorgsmaatregelen

Vooropgesteld baseren wij besluiten op richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Onze zorgprofessionals komen bij u thuis. Uiteraard doen wij er alles aan om u de zorg te bieden die u nodig heeft, maar nemen ook alvast enkele voorzorgsmaatregelen voor het geval er bijvoorbeeld zorgprofessionals uitvallen wegens ziekteverschijnselen.

Samen zoeken naar mogelijkheden  

Samen met onze zorgprofessionals zoeken wij voortdurend naar mogelijkheden binnen de zorgverlening en alternatieven als dat nodig zal zijn. Wij zullen uw zorg niet zomaar zonder overleg met u veranderen, maar overleggen met u. Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden:

Invulling van de zorgverlening

Persoonlijk contact vinden wij heel erg belangrijk. Ons uitgangspunt is dat wij een ieder zorg willen blijven verlenen. Het zou echter kunnen voorkomen dat wij persoonlijk contact tijdelijk vervangen door zorg op afstand. Een van onze medewerkers belt u dan of start een videogesprek als dat mogelijk is.

Uw omgeving

Niemand kan momenteel voorspellen hoe het Corona virus zich zal gaan ontwikkelen. Zorg wordt georganiseerd voor mensen, door mensen. De mensen die u met toewijding zorg verlenen kunnen natuurlijk zelf ook ziekteverschijnselen krijgen. Daarom inventariseren wij graag samen met u en uw naasten welke zorg in geval van nood tijdelijk kan worden overgenomen door uw naaste omgeving.

 Zorgmomenten

Onze zorgprofessionals werken in teams. De zorgmomenten voor u en andere mensen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Het kan zijn dat er in het geval van bijvoorbeeld ziekte van een medewerker zich een verandering voordoet ten aanzien van het door u gewenste zorgmoment. Ook kan het voorkomen dat de samenstelling van het zorgteam tijdelijk veranderd.

Bescherming voor u en onze zorgprofessionals

Om verspreiding van het virus tegen te gaan, kan het voorkomen dat onze medewerker meer beschermende kleding dragen dan u gewend bent. Ook willen wij u vragen of het is mogelijk dat er bij u thuis een zeeppompje en papier komt voor de medewerker.

Bovenstaande zaken zijn van tijdelijke aard, maar we begrijpen dat aanpassingen in uw vertrouwde zorg ook  wat van u vraagt. Wij hopen op uw begrip.

Heeft u vragen? Twijfelt u ergens over?

Neemt u gerust contact met ons op. U kunt uw vraag stellen aan uw vaste zorgverlener of bellen met onze verpleegkundige, Anne-Marie Neuteboom Spijker – Hendriksen, 055-2002470

Werken bij