Leden Cliëntenraad Gelder Thuiszorg V&V (Regio Apeldoorn en Voorst)

Vacature; Leden voor onze op te richten cliëntenraad binnen Gelder Thuiszorg Verzorging en Verpleging

Sinds 2019 is Gelder Thuiszorg Verzorging en Verpleging gestart met het bieden van afgestemde zorg aan huis met professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Op dit moment hebben wij betrokken wijkteams in de gemeenten Apeldoorn en Voorst. Gelder Thuiszorg Verzorging en Verpleging heeft haar eigen visie op de organisatie van een toekomstbestendige zorgorganisatie. Gezien de groei van onze organisatie en een wettelijke verplichting, zijn wij op zoek naar leden voor onze nieuw samen te stellen cliëntenraad.

Wat doet de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad denken en praten mee over de zorgverlening van Gelder Thuiszorg Verzorging en Verpleging. Zo bespreken zij bijvoorbeeld de uitvoering van het beleid waarmee cliënten te maken krijgen en beoordelen of de belangen van cliënten voldoende aandacht krijgen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het de directie en de raad van bestuur. Zo levert de raad een bijdrage aan onze in ontwikkeling zijnde zorgorganisatie. Ook luistert de cliëntenraad goed naar wat er leeft en speelt onder cliënten zelf. Signalen, zowel positief als negatief bespreekt de raad met Gelder Thuiszorg Verzorging en Verpleging om zo samen de kwaliteit en afstemming van zorgverlening te continueren en waar mogelijk te optimaliseren.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

  • Mensen die beschikken over een positief- constructief kritische houding en de vaardigheden om samen te kunnen werken in de geest van ons organisatie DNA;
  • Mensen die flexibel kunnen schakelen tussen strategische en operationele zaken en in staat zijn om onderscheid te maken tussen individuele en algemene cliëntenbelangen;
  • Mensen die beschikken over een hoge mate van betrokkenheid, affiniteit met en/of ervaring in de zorg;
  • En mensen die gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen.

Meepraten?

Als lid van de cliëntenraad denkt u samen met Gelder Thuiszorg Verzorging en Verpleging mee over cliëntbelangen. Zo levert u een belangrijke bijdrage aan de zorgverlening van onze toekomstbestendige zorgorganisatie. U doet het werk vrijwillig. Reiskosten worden vergoed. Bent u geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw motivatiebrief per mail: info@gelderthuiszorg.nl

 

 

 

 

 

Top Werken bij